LIÊN HỆ

   

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

    Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội

    Điện thoại: (04) 63 258 761   -   Fax: (04) 63 258 761

    Website: http://caodangoto.edu.vn

 

 

 

 


Xem Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kỹ Thuật Ô tô ở bản đồ lớn hơn

Gửi thông tin liên hệ
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn