ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN

Để kịp thời rút kinh nghiệm cho đào tạo các khóa sau được tốt hơn, nhà trường đề nghị đồng chí cho ý kiến theo các nội dung dưới đây.

Ở mỗi nội dung đồng chí hãy lựa chọn Có hoặc Không tùy vào chính kiến của đồng chí.

 

 
CÂU 1 :
Em có được phổ biến, quán triệt quy định của nhà trường, quy chế đào tạo ?
  Có       Không  
CÂU 2 :
Em có được đơn vị cơ sở tạo điều kiện bày tỏ các ý kiến, nguyện vọng của mình ?
       
CÂU 3 :
Giáo viên giảng dạy có gương mẫu về đạo đức, tác phong và các hành vi văn hóa khác ?
CÂU 4 :
Giáo viên có bớt giờ học ?
CÂU 5 :
Có phải đóng tiền để mua tài liệu ?
       
CÂU 6 :
Đóng góp tiền ở các đợt kiểm tra thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp... ?
  Có       Không  
CÂU 7 :
Các ý kiến khác của bạn về hoạt động giảng dạy ?
  Có       Không  

FOOTER

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn