ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

PHIẾU HỎI Ý KIẾN

Ngày 20 tháng 05 năm 2015

(Khóa: 40. Đối tượng đào tạo lái xe quân sự hạng: A)

Để kịp thời rút kinh nghiệm cho đào tạo các khóa sau được tốt hơn, nhà trường đề nghị đồng chí cho ý kiến theo các nội dung dưới đây:

Ở mỗi nội dung đồng chí hãy đánh một dấu (X) vào ô trống hoặc Không tùy chính kiến của đồng chí.

 
CÂU 1 :
Đồng chí có được phổ biến quán triệt các quy định của Quân đội và của Nhà trường, quy chế đào tạo?
  Có       Không  
CÂU 2 :
Đồng chí có được đơn vị cơ sở tạo điều kiện bày tỏ các ý kiến, nguyện vọng của mình?
  Có       Không  
CÂU 3 :
Giáo viên huấn luyện đồng chí có gương mẫu về đạo đức, tác phong và các hành vi văn hóa khác?
  Có       Không  
CÂU 4 :
Giáo viên có bớt K/m xe chạy và giờ học?
  Có       Không  
CÂU 5 :
Có phải đóng góp tiền sửa chữa khi xe hư hỏng ?
  Có       Không  
CÂU 6 :
Đóng góp tiền ở các đợt kiểm tra, thi?
  Có       Không  
CÂU 7 :
Các ý kiến khác:
  Có       Không  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

PHIẾU HỎI Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

(Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ để được giải đáp)

Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội 

Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn