ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

PHIẾU HỎI Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA SINH VIÊN

Ngày 20  tháng  10   năm 2015

Để kịp thời rút kinh nghiệm cho đào tạo các khoá sau được tốt hơn, nhà trường đề nghị Sinh viên cho ý kiến theo các nội dung dưới đây:

Ở mỗi nội dung Sinh viên hãy đánh giá theo thang điểm từ "01 - 04"  tuỳ chính kiến của Sinh viên.

 

 
CÂU 1 :
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên?
       
CÂU 2 :
Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục của giáo viên?
       
CÂU 3 :
Năng lực dạy học của giáo viên?
  Có       Không  
CÂU 4 :
Năng lực giáo dục của giáo viên?
       
CÂU 5 :
Chấp hành qui chế của ngành, qui định của nhà trường, kỉ luật lao động
       
CÂU 6 :
Các ý kiến khác:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

PHIẾU HỎI Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

(Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ để được giải đáp)

Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội 

Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn