ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

PHIẾU HỎI Ý KIẾN

Ngày 20 tháng 05 năm 2015

(Khóa: 40. Đối tượng đào tạo lái xe quân sự hạng: A)

Để kịp thời rút kinh nghiệm cho đào tạo các khóa sau được tốt hơn, nhà trường đề nghị đồng chí cho ý kiến theo các nội dung dưới đây:

Ở mỗi nội dung đồng chí hãy đánh một dấu (X) vào ô trống hoặc Không tùy chính kiến của đồng chí.

 
CÂU 1 :
Giáo viên có yêu cầu bạn tặng quà hay phong bì dịp 20-11 không ?
  Có       Không  
CÂU 2 :
Bạn có hài lòng với giáo viên chủ nhiệm hiện tại không.
       

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

PHIẾU HỎI Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

(Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ để được giải đáp)

Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội 

Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn